VILKEN UTBILDNING

PASSAR DIG?

Utbildning på plats och distans

i Västerbotten

HUR VILL DU STUDERA?

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

YRKESHÖGSKOLA

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik.

FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Det är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna och pedagogiken inom folkhögskolan betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

ARBETSMARKNADS

UTBILDNING

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.

VAD VILL DU

STUDERA?

Välkommen till VästerbottensVux!

 

Västerbottensvux erbjuder ett attraktivt yrkesutbildningsutbud oavsett om du är arbetssökande, vill yrkesväxla eller kompetensutveckla dig.


Vad vill du bli? Vad drömmer du om? Vilken utbildning passar dig?


Information till dig som funderar på att ansöka till en utbildning.

Läs mer om samarbetet mellan länets 15 kommuner.

Information från länets studie- och yrkesvägledare.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR


Besök vår FAQ

FÖR DIG SOM VILL STUDERA

VÄGLEDNING

OM VÄSTERBOTTENSVUX

NÄRINGSLIV

VästerbottensVux finns för näringslivet också. Vi sysslar med kompetensutveckling och fortbildning. Varje kommun mäklar utbildning till företag utifrån deras unika behov. Kontakta din kommun för att få hjälp.